Revtrdrh
Image default
Society / Law

Optimale klachtenafhandeling in de zorg door geschillencommissie

Of je nu directeur bent van een ziekenhuis of eigenaar van een kleine fysiotherapiepraktijk, als zorgaanbieder is het je streven om goede kwaliteit te leveren. Iedereen wil tenslotte tevreden klanten. Toch loopt elke zorgaanbieder een keer het risico op een ontevreden klant met het gevolg dat er een klacht wordt ingediend. In de meeste gevallen kan zo’n klacht opgelost worden door beide partijen. Wanneer de klacht door de zorgaanbieder zelf niet kan worden opgelost, dan is er de geschillencommissie. Cliënten van zorgaanbieders die een klacht hebben, kunnen via de geschillencommissie hun klacht indienen. De commissie behandelt de klacht en doet hierover binnen zes weken (met een eventuele verlenging van vier weken) een onafhankelijke en bindende uitspraak.

Verplichte melding bij geschillencommissie

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (afgekort de Wkkgz) trad in 2016 in werking met als uiteindelijk doel een goed werkende klachtenprocedure en de waarborg van onpartijdige beslissingen voor cliënten van zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn sinds die tijd wettelijk verplicht zich te verbinden aan een erkende geschilleninstantie. Deze commissie helpt de zorgaanbieder bij de inzet van een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bemiddelt en probeert een oplossing te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Deze bemiddeling is voor de cliënt geheel kosteloos. Dat maakt ook dat de drempel om een klacht in te dienen, lager wordt.

Hoe is de geschillencommissie samengesteld?

De commissie bestaat uit zowel een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden over een juridische achtergrond beschikken en uiteraard onafhankelijk zijn. Zij zijn door cliëntenorganisaties én organisaties van zorgaanbieders voorgedragen. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris aangesteld om ervoor te zorgen dat de commissie optimaal kan functioneren. De ambtelijk secretaris ondersteunt bij alle administratieve en organisatorische zaken. Zo is elke klacht in goede handen en wordt er alles aan gedaan om een oplossing te vinden waar beide partijen tevreden over zijn. Wil je meer informatie over de Stichting Zorggeschil of wil je je aanmelden? Mail dan naar: info@zorggeschil.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Gerelateerde artikelen

Je salaris online beheren

Likes kopen voor Facebook

Het goed regelen van een uitvaart