Twee verzekeringen waartussen het verschil vaak niet duidelijk is, zijn de WA-verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. In dit artikel zal er op basis van enkele informatie gevonden op www.wa-verzekering.info het verschil worden uitgelegd. Er zal gekeken worden naar wat er onder de dekking valt, voor wie de verzekering is en de verplichting om beiden verzekeringen te hebben.

Allereerst zal er kort worden ingegaan op de dekking van beide verzekeringen. De WA-verzekering staat voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is bedoelt om schade die tijdens het besturen van een motorrijtuig is aangebracht te vergoeden. Dit kan schade zijn aan bijvoorbeeld een ander voertuig door een botsing. Ook schade aan bijvoorbeeld een huis valt binnen de WA-verzekering. Als laatste is ook schade aan het welzijn van het slachtoffer meeverzekert. De reguliere aansprakelijkheidsverzekering is bedoelt voor schade die per ongeluk door de ene partij is aangebracht aan de andere partij. Om dit verder uit te leggen zal er worden gekeken naar het tweede criteria, de doelgroep van de verzekering.

Een gewone aansprakelijkheidsverzekering kan iedereen in Nederland afsluiten. Er wordt binnen de verzekering onderscheidt gemaakt tussen een dekking voor particulieren (de AVP, Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren) en voor bedrijven. Binnen de AVP wordt er op zich weer onderscheid gemaakt tussen een alleenstaande- of gezinsdekking. Bij beide soorten dekkingen zijn naast de verzekerde en, in het geval van de gezinsdekking, het gezin, ook logés, personeel en huisdieren meeverzekerd. Schade aangericht door een van deze groepen zal dan dus ook worden vergoed. Voor bedrijven wordt schade aangericht door een product, het installeren van een product of door een fout van een van de werknemers vergoed.

Het is echter niet verplicht om de aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De WA-verzekering is daarentegen wel een verplichte verzekering om te hebben voor bestuurders van motorvoertuigen. Is een persoon dus niet in het bezit van een voertuig dan is de WA-verzekering ook niet nodig. Een uitzondering zit hem in het uitlenen van een voertuig. Wanneer een ouder bijvoorbeeld de auto uitleent aan een kind die net z’n rijbewijs heeft, maar door gebrek aan ervaring schade veroorzaakt, dan zal de WA-verzekering afgesloten door de ouder alsnog gelden. Er kan dus worden gesteld dat de WA-verzekering eigenlijk per voertuig afgesloten moet worden en niet zo zeer per persoon.

De WA-verzekering is niet alleen verplicht voor het bezitten van motorvoertuigen. Ook jagers en exploitanten van kerncentrales zijn verplicht om deze verzekering af te sluiten.

Met dit is ook de verplichting van beide verzekeringen besproken. Er moet nog toegevoegd worden dat wanneer een persoon wel in het bezit is van een motorvoertuig, maar niet een WA-verzekering heeft afgesproken, deze persoon strafbaar is. Uitzondering is bij vrijstelling op het afsluiten van een WA-verzekering. Wat betreft de niet verplichte normale aansprakelijkheidsverzekering kan er wel gezegd worden dat het wel verstandig is om deze verzekering afgesloten te hebben. Op deze manier wordt onvoorziene schade aan een ander of aan het bezit van een ander gedekt.

Wil jij hier zo voordelig mogelijk tegen verzekerd zijn? Kijk dan op www.wa-verzekering.info.