Tag Archives

Archive of posts published in the tag: salarisadministratie

HR, wat is het?

HR, wat is dat eigenlijk precies? De termen ‘HR’ en ‘HRM’ worden vaak genoemd en gebruikt binnen bedrijven maar wat wordt er precies mee bedoelt? HR staat voor human resource en HRM voor human resourcesmanagement. Een HR-manager is verantwoordelijk voor het aantrekken, selecteren,…

Archief